Brymo – Olumo

Brymo, is a Nigerian singer, songwriter and author. He started recording music in 1999 while in secondary school.

Use this link below to Download this song by Brymo which he titles Olumo.

Stream and Download this track by Brymo which he titles Olumo

Lyrics of Olumo by Brymo

Mò n lọ sáké mo fẹ́ lọ rọ́jọ̀gbọ́n o
Mò n lọ sábéòkúta mo fé lọ rí
Ọmọ ṣóyínká
Oṣóyinká ooooo
Oṣóyinká
Oṣóyinká ooooo

Bẹ lọ sówu
Bẹ bá rárẹ̀mú o
Bẹ bá rí bába Ìyábọ̀, ẹ bá mi ki
Ẹbọra òwu
Ẹbọra òwu ooooo
Ẹbọra òwu, eh
Ẹbọra òwu ooooo

Bẹ lọ sábẹ́òkúta ìlú olúmọ
Bẹ bá ráláké ẹ bá mi ki

Download Mp3 Here

 

Find us on Social Media
About Slyhits 2316 Articles
My name is Sunday oguche Sylvester ... the Co-founder and the CEO of slyhits.com and you can also call us on our hotline 09052301689 or 07034477083

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*